Lietuvai - saugumas, Europai - veržlumas, Putinui - Haga.

Mano planas EUROPAI trumpai skamba taip:

UŽ VAKARIETIŠKAS VERTYBES!

Kūrėme atvirą, modernų Vilnių, nukėlėme sovietines šmėklas iš aikščių ir pačios savivaldybės.

Kovosiu su orbaniškų šmėklų ir Putino gerbėjų plitimu Europoje. Kovosiu, kad jokia šalis neverstų įkaitais visos Europos.

UŽ LAISVĄJĮ PASAULĮ!

Rusijai pradėjus karą, Vilnius tapo kovojančios Ukrainos namais, atrama ir tribūna kalbėti visam pasauliui.

Europos Parlamente atstovausiu ir Ukrainą, nes ji - mūsų saugumo garantas. Sieksiu, kad efektyvi gynyba taptų bendru Europos reikalu.

UŽ STIPRIĄ LIETUVĄ STIPRIOJE EUROPOJE!

Vilnių ištraukėme iš bankroto, pritraukėme investicijas bei talentus ir pasiekėme rekordinį miesto augimą.

Dirbsiu, kad ES teisė ne stabdytų, o skatintų naujoves, kurios augina ir stiprina Lietuvą. Kovosiu, kad Lietuvos interesai taptų ES darbotvarkės dalimi.

UŽ ŽALIĄ IR TVARIĄ EUROPĄ!

Kūrėme Vilnių ateities kartoms! Vilnius - žalioji Europos sostinė, technologijų ir tvarių sprendimų miestas.

Sieksiu tvarios ir atsakingos Europos. Pirmiausiai inovacijų pagalba – čia bus ES pinigai ir dėmesys.

LAISVĖS PARTIJOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PROGRAMA:

UŽ VAKARIETIŠKAS VERTYBES!

Tai, kas vakaruose gero, neturime priimti kaip savaime suprantamo. Juo labiau tai aišku šiandien, kai net pačioje Europoje yra jėgų, kurios nei demokratiškos, nei gerbiančios žmogaus laisvę. Sieksiu, kad Europa nustoti garbinti totalitarinius stabus, kad atsirastų reali edukacija apie tai, kiek komunizmas, nacizmas padarė žalos jos žmonėms. O svarbiausia - kad pati Europos Sąjunga taptų mažiau pažeidžiama. Esu už tai, kad būtų apribota šalies veto teisė, ir kad Europa nebūtų priklausoma nuo silpniausios grandies (šiandien Vengrija, bet nežinia kas kitą dieną).

UŽ LAISVĄJĮ PASAULĮ!

Net jei karas pasisuktų teigiama linkme ir mes greitai sulauktume pergalės, kelias Ukrainai į Europos Sąjungą nebūtų lengvas. Europoje jau šiandien netrūksta balsų kurie baiminasi Ukrainos - žemės ūkio konkurencijos, pigesne darbo jėga paremtos produkcijos ir gamybos perkėlimo, kad įstojus Ukrainai šalys, iš ES gaudavusios daugiau lėšų nei įmoka, iš karto taptų šalėmis - donorėmis.

Pačioje Ukrainoje, kuria jau neblogai pradedu pažinti, irgi netrūksta iššūkių - kova su korupcija stringa, o kažkur jau žiūrėk ir perlenkta lazda, ekonomikos reformos daromos vangiai (ir tai ne tik dėl karo), kyla rimta grėsmė, kad senąją oligarchija pakeis naujoji, o ekonomikos sankloda išlieka tokia pati uždara. Nėra Ukrainoje kol kas ir daug supratimo ką realiai reiškia Acquis Communite priėmimas - kad realiai čia ne derybos, o teisės perėmimas, kad kartais reiks priimti ir 10 procentų tokių normų, kurios ne pačios geriausios, tam kad greičiau būtų tiesiog priimta viskas.

Šios problemos, šie iššūkiai yra realūs, ir jie paliečia europiečius, todėl į juos visus reikia žiūrėti jautriai. Tačiau mes puikiai suprantame, kad šie laikini iššūkiai yra tik mažytis epizodas mūsų ateities istorijoje. Europa, jei norime kad būtų sėkminga, turi būti veržli, auganti, ir neleisti, kad laisvę mylintys europiečiai didžiulėje Ukrainoje liktų už ES sienų. Tai mūsų saugumo, gerovės, stiprybės reikalas.

Stojimas be abejo yra pirmiausiai Komisijos ir Valstybių narių reikalas. Tačiau aš, žinodamas ir Ukrainos kontekstą, ir mūsų patirtį, esu pasiruošęs patarti, tarpininkauti, įtikinti, kad būtų rasti tokie sprendimai, kurie Ukrainą neišvengiamai atves į ES. Kartais tai reikš kompromisus, kartais kietą poziciją, kartais sunkų darbą, kartais ambicijų pamynimą. Esu pasiruošęs padaryti viską, kad Ukraina ateitų į ES.

Europos Sąjunga turi papildyti NATO funkcijas ir rimtai imtis savo gynybos. Siūlome bendrą ginkluotės įsigijimą, išorinės sienos apsaugą ir tvirtesnę migracijos politiką, veiksmingą bendros užsienio ir saugumo politikos sprendimų priėmimą.

UŽ STIPRIĄ LIETUVĄ STIPRIOJE EUROPOJE!

Dabartinė Europa paveldėjo savo galią, jėgą ir prestižą. Dabartinė Europa šią galią, jėgą ir prestižą naudoja dažniausiai geriems tikslams, tačiau jo nedidina. Jei atsiliksime ekonomiškai ir technologiškai, tai gresia fatalinėmis pasekmėmis Lietuvai, Europai, ir visam laisvajam pasauliui. Todėl mano žinia - Europa turi nustoti elgtis kaip turtinga gerų norų kupina paveldėtoja, ir prisiminti, kad jei nedirbsi, nekursi, netobulėsi, praeities didybė liks istorijos vadovėliuose, kurių niekas neskaitys, nes skaitomi tik laimėtojų vadovėliai.

Lietuva Europos Sąjungoje yra viena iš tų alkanų, darbščių ir ambicingų valstybių, kokia turi būti ir visa Europa. Lietuvai nereikia apribojimų vidaus rinkai (kaip vežėjų paketas, kuris tam tikrais aspektais tiesiogiai nukreiptas prieš Lietuvą - tiesiog gėdinga, kad niekas iš Europarlamentarų jam efektyviai neprieštaravo). Lietuvai nereikia smulkmeniškų taisyklių (kurių pilna ES teisė). Lietuvai nereikia nepamatuotų planų, kurių vėliau laikomasi epizodiškai, nes jie žvėriškai nepatogūs ir daug kainuoja (net svarbius tikslus keliantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, deja, turi tokių bruožų).

Lietuvai (ir visai Europai) reikia galimybių, lankstumo, kūrybiškos aplinkos. Turiu žinių, patirties ir užsidegimo padaryti, kad teisė tokia ir būtų. Dėl tos priežasties nežadu būti nedaug ką sprendžiančiame tarp Lietuvos europarlamentarų taip populiariame Užsienio reikalų komitete. Rinkčiausi Teisės arba Ekonomikos komitetą, kur realiai galima siekti, kad svarstant naujas taisykles būtų atliekama kaštų ir naudos analizė, poveikio vertinimas, numatyti tikslai ir tikrinama kaip jų pasiekiama, tvarkant vieną dalyką negadinami kiti, paliekama erdvės kūrybiškumui ir ateities inovacijoms.

Norėdami ir toliau išlaikyti žemyno ekonominį klestėjimą, privalome apčiuopiamai pagerinti verslo ir investicinę aplinką, atsisakyti nepagrįstų ribojimų verslui, skatinti naujų, didelę pridėtinę vertę turinčių technologijų kūrimą, o ypač pritaikymą. Privalome mažinti biurokratinę naštą norintiems kurti ir plėsti verslą ES.

UŽ ŽALIĄ IR TVARIĄ EUROPĄ!


Europa tikrai daug daro dėl klimato kaitos stabdymo - daugiau nei bet kas kitas. Labai palaikau šią liniją. Tačiau ji turi būti ne tik ambicinga, bet ir protinga. Būdamas meru mačiau, kaip neretai ambicijos išsikreipia ir tampa kenksmingos - kaip vardan tariamo degalų žalumo kertami atogražų miškai, kaip vardan A+++ energetinės klasės griaunami namai naikinant vietos dvasią, ir į orą paleidžiant daugiau CO2 nei energetinis efektyvumas sutaupys per naujo naujo beveidžio ir nejaukaus pastato gyvavimo ciklą. Kaštų ir naudos analizė, įvairiapusis vertinimas nekenkia, o kaip tik yra ypač reikalingas tokiose svarbiausiose srityse kaip Klimato politika.

Europa turi ne tik stabdyti klimato kaitą, bet ir prisitaikyti prie jau ekstremaliu tapusio klimato. Gausi žaluma ir vanduo miestuose ir miesteliuose, planavimas, leidžiantis ne tik darniai, bet darniai ir patogiai judėti, mėgautis privatumo, žmonių šurmulio ir gamtos derme yra tai, ką pagaliau turi suprasti ES, kol kas į šią sritį beveik nekreipianti dėmesio. Sieksiu, kad tai atsirastų ES darbotvarkėje, ir kad Komisijoje urbanistika būtų priskirta konkrečiam Eurokomisarui.

už ką aš kovosiu europos parlamente?