Ambicija: auginame laisvų ir atsakingų, geriausiai ateičiai pasiruošusių kūrėjų kartą.

Plačiau

Ambicija: atgimęs stoties rajonas virsta „Geležiniu Vilniumi”.

Plačiau

Ambicija: Vilniuje bus patogu ir malonu judėti visais būdais ir priemonėmis.

Plačiau

Ambicija: apsnūdę miegamieji rajonai virs aktyviais gyvenamaisiais rajonais.

Plačiau