Švietimas


 

Ką padarėme?

Vilniaus švietimo ambicija ilgus metus dūlėjo nuošalyje. Vietų trūkumas Vilniaus darželiuose, neskaidri ir dažnai nefunkcionuojanti registracijos į darželius sistema buvo tapę vienomis opiausių miesto problemų. Švietimo įstaigoms trūko būtinų higienos ir kanceliarinių prekių, švietimo įstaigų renovacija vyko vangiai, o apie naujų darželių ir mokyklų kūrimą net nebuvo galvojama. 

Darželiai

Šiandien darželinukų tėvai pasitiki Vilniumi: jų mažieji turi patikimas prieinamumo į darželius galimybes, nes išsprendėme vietų trūkumo darželiuose problemą.

1. Skyrėme mėnesinę 100 eurų kompensaciją privačius darželius lankantiems vaikams.

2. Išplėtėme savivaldybės darželių tinklą įkurdami naujus darželius savivaldybės nenaudojamose patalpose.

3. Atidarėme naujas darželių grupes tankiausiai gyvenamose teritorijose.

4. Statome 6 naujus modulinius darželių priestatus prie veikiančių darželių.

Taip pat pakeitėme registracijos į darželius sistemą: šiandien tėvams nebereikia lenktyniauti, kas pirmas užregistruos savo vaiką, nes vietos skiriamos pagal visiems aiškius ir pagrįstus kriterijus.

Mokyklos

Ilgus metus mokyklose ugdymo kokybės klausimai buvo palikti savieigai. Vilniaus mokyklų tinklas buvo visiškai išbalansuotas: vienose moksleivių skaičius viršydavo numatytas ribas, kitos likdavo pustuštės.

2017 metais atnaujinome 14 mokyklų, o per 2018 metus – net 18 mokyklų. Projektuojame naujų mokyklų pastatus Balsiuose, Pilaitėje, Pašilaičiuose ir Pavilnyje, kurie taps švietimo židiniu keliems tūkstančiams vaikų. Mokyklų atnaujinimas ir statymas įgauna spartų ritmą, mokiniai ir jų tėvai – pasitikėjimą Vilniaus ugdymo sistemos pozityviais pokyčiais.

Ugdytojai 

Siekdami paskatinti rinktis karjerą švietime, padidinome darželių auklėtojų atlyginimus ne mažiau kaip 150 eurų. Kiekvienai mokyklai ir darželiui skyrėme po keliasdešimt tūkstančių eurų kasmet papildomoms ugdymo priemonėms įsigyti. Šitaip panaikinome tėvų rinkliavas Vilniaus ugdymo įstaigose.

Pirmą kartą paskelbėme mokyklų bendradarbiavimo, integruoto ugdymo projektų konkursus, kurie paskatino mokytojų gerosios patirties mainus.

Savižudybių prevencija

Sukūrėme bendrą savižudybių prevencijos modelį Vilniaus mieste, į kurio įgyvendinimą įtraukėme miesto sveikatos, psichologinės pagalbos, švietimo įstaigas ir organizacijas. Dėl to dabar švietimo bendruomenės žino žingsnius, kuriuos reikia žengti iškilus sudėtingoms situacijoms. 

 

Ką padarysime?

1. Radikalus mokyklų atnaujinimas

Mūsų tikslas – aukščiausio lygio ugdymo kokybė Vilniuje. Orus, laisvas ir atsakingas žmogus privalo ugdytis kūrybą įkvepiančiomis sąlygomis. 

Pokyčiai yra ambicingi, tačiau neišvengiami. Kasmet mokyklų remontui skiriame po 20 milijonų eurų. Ir šios sumos nepakanka, kad įveiktume sovietinio stiliaus pastatų netvarumą ir ugdymo kokybei įtakos turintį sovietmečio paveldo tvaiką. Todėl pasitelkę partnerystę su privačiomis iniciatyvomis pritrauksime 300 milijonų eurų investiciją, pradėsime radikalią mokyklų atnaujinimo programą.

Ilgi, tamsūs ir nuobodūs vienodų mokyklų koridoriai taps šiuolaikinėmis ir ugdymosi erdvėmis. Tėvai turės pagrindą pasitikėti šalia namų esančia mokykla, kad čia vaikai gauna pasaulinio lygio ugdymą, čia – eilinėje Vilniaus mokykloje – gimsta pasaulinio lygio talentai.

2. Švietimo prieinamumas

Švietimo prieinamumas turi būti savaime suprantamas vilniečio pranašumas. Dabar jaučiamas švietimo įstaigų poreikis besiplečiančiose teritorijose bus patenkintas pabaigus suplanuotų darželių ir mokyklų statybas bei bendrajame plane patvirtinus numatytas teritorijas, kuriose šios įstaigos ateityje bus statomos besiplečiant rajonams.

Visur, kur tik augančiame Vilniuje kursis gyvenamieji rajonai, ten atsiras ir kokybiško ugdymo galimybės – nuo darželio iki paskutinio skambučio. 

3. Mokytojų pritraukimo ir motyvavimo programa

Aukšto lygio ugdymui naujų įkvepiančių erdvių nepakanka. Švietimo sistemos pagrindas yra patys ugdytojai. Be aukšto lygio ugdytojų neįmanomas ir aukšto lygio ugdymas.

Įgyvendinsime naujų mokytojų pritraukimo, motyvavimo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo programą. Pradedančiuosius mokytojus motyvuosime atlyginimų „grindimis”, todėl vis daugiau pedagonines studijas baigusių studentų pasirinks mokytojo profesiją. Siekiame, kad jų savivertė bei profesinės kompetencijos būtų itin aukštos.

Spręsdami mokytojų trūkumo problemą taip pat įgyvendinsime programą „Renkuosi mokyti. Vilnius“. Tai leis į Vilniaus mokyklas pritraukti daugiau naujų, mokytojo profesiją mylinčių profesionalų, anksčiau turėjusių įvairios profesinės patirties.

Orus ir profesionalus mokytojas turi turėti pagrindą didžiuotis savo profesija, kad pasididžiavimo savimi, savo miestu Vilniumi, savo valstybe Lietuva jausmą perduotų mūsų vaikams.

Laisvą asmenybę ugdyti gali tik laisvos asmenybės, todėl švietimo sistemą grįsime bendradarbiavimu tarp visų ugdymo grandžių. Šio principo laikysimės savivaldybės darbe, jį diegsime ir Vilniaus švietimo įstaigose įtraukdami vaikus, jų tėvus ir mokytojus.

4. Orių ir laisvų asmenybių ugdymas

Ugdymo kokybė yra pagrindinis Vilniaus ateities garantas. Remdamiesi geriausiomis pasaulinėmis praktikomis, jau dabar formuojame itin kokybiškų ugdymo programų Vilniuje apmatus. Ketiname kviesti ryškiausius kitų Europos miestų pedagogus dalytis patirtimi su Vilniaus švietimo bendruomene.

Mes siekiame, kad integruotos ir visavertę asmenybę brandinančios Vilniaus švietimo institucijų programos būtų pasaulinio lygio ir atlieptų šiuolaikinius iššūkius.

Pavyzdžiui, pagal jau sukauptą patirtį diegiant savižudybių prevencijos, mikrokompiuterių ir kitas programas diegsime visų Vilniaus antrokų mokymo plaukti, integruoto ugdymo ir kitas būtinas bei inovacijomis grįstas ugdymo programas. Remsime tas mokyklas, kurios taiko įvairias mokymo formas, plėtoja nuotolinį mokymą ar kuria išskirtinę ugdymo erdvę integruodamos neįgaliuosius.

Daug didesnį dėmesį skirsime fizinio aktyvumo skatinimui mokyklose. Skatinsime ne tik tradicines ir populiariausias sporto šakas mokyklose, bet ir taisyklingos laikysenos, anatomiško judėjimo ir kitus sveikos gyvensenos principus.

Taip pat ir toliau skaitmeninsime švietimą: padėsime švietimo įstaigoms maksimaliai modernizuotis ir supaprastinti dokumentų valdymą bei mokomosios medžiagos prieinamumą internete.

Sieksime, kad Vilniuje mokymo programų įvairovė būtų kuo didesnė tuo sudarydami galimybes moksleiviams rinktis individualizuotus mokymosi planus, įskaitant mokymąsi namie ar visai be mokytojo pagalbos.

5. Tautinių bendrijų ir kitakalbis ugdymas

Vilniaus tautinės bendrijos yra mūsų turtas, gyvasis sostinės paveldas. „Vilnietiškas“ ugdymas turi būti įtraukiantis ir skatinantis visaverčių asmenybių ugdymą, integruojant ne tik į Lietuvą grįžtančių šeimų vaikus, bet ir kitataučius ES valstybių ir kitokių kultūrinių erdvių piliečius.

Toliau puoselėsime tautinių bendrijų švietimo tinklą Vilniuje ir skatinsime aktyviau pažinti unikalią Vilniaus daugiakalbystę per įvairias mainų programas tarp skirtingų kalbų mokyklų. Įgyvendinsime Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos – skatinsime dvikalbystę ir daugiakalbystę ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo programose. Sieksime, kad tautinių mažumų mokyklos būtų patrauklios ir konkurencingos. Užtikrinsime  tautinių mažumų atstovų dalyvavimą svarstant jiems aktualius klausimus.

Vilniaus istorija mums prisako – Vilnius yra visų tautų namai!