Socialiniai klausimai

 

Ką padarėme?

Socialinės inovacijos

Per pastaruosius ketverius metus Vilnius neabejotinai tapo socialinių inovacijų lyderiu. Vilnius sparčiausiai reformavo vaikų globos įstaigas: panaikinome senas vaikų globos institucijas, vaikus perkėlėme į artimesnį šeimos sąlygoms būstą. Pradėta intensyvi vaikų globos pertvarka, globėjų mokymai ir rėmimas, į procesą įtrauktos NVO. Dėl to Vilniuje įvaikintų vaikų padaugėjo nuo 44 vaikų 2015 metais iki 64 vaikų 2017 metais, o įtėvių ir globėjų šeimų per metus parengiama dvigubai daugiau, nei buvo 2015-aisiais.

Socialinės paslaugos

Padaugėjo teikiamų paslaugų į namus, ambulatorinės slaugos galimybių, vietų senelių globos įstaigose ar neįgaliųjų dienos centruose. Pertvarkėme socialinio būsto skyrimą ir administravimą – eilė vien per 2017 metus sumažėjo nuo 1837 iki maždaug 1300 laukiančiųjų. Išplėtėme savivaldybės būsto fondą pradėję skirti lėšas išsinuomojamam būstui.

NVO projektai

Skirtas didesnis finansavimas socialinių NVO projektams ir bendruomeninei veiklai. Lengvatinėmis sąlygomis išnuomojome patalpas J. Valančiūno fondui, kuris dirbs su gatvės vaikais, bei skyrėme patalpas Vilnius social club, kurie plėtos neformaliojo ugdymo veiklą Naujininkų rajone.

Socialinės paramos fondas

Socialinės paramos centras įdiegė ir taiko pažangesnį socialinių problemų metodą – atvejų vadybą, pritaikydamas individualius pagalbos planus prie kiekvienos situacijos. Padidinome socialinių ir jaunimo darbuotojų skaičių, kurie dirba gatvėje. Siekdami paskatinti svarbią misiją atliekančius socialinius darbuotojus padidinome jų atlyginimus apie 50 proc.

Romų socializacijos programa

Aktyviai prasidėjo romų taboro socializacijos programa, dėl kurios romų tabore gyvenančių žmonių sumažėjo perpus – iki 260. Aktyviai vykdoma savivaldybės, policijos ir kitų partnerių kvaišalų prekybos prevencija, socialinių darbuotojų priežiūra ir pagalba lemia, kad nemažai gyvenusių tabore romų persikrausto gyventi į kitus Vilniaus rajonus ir aktyviau integruojasi į visuomenę. Priklausomiems asmenims siūlomas gydymas metadonu efektyviai mažina narkotikų paklausą.

Specialios mokymo programos ir papildomi mokytojų padėjėjai padeda romų vaikams sparčiau integruotis į visuomenę.

 

Ką padarysime?

1. Socialinės paslaugos ir privatus sektorius

Mūsų siekis – kuo didesnę dalį socialinių paslaugų perduoti nevyriausybinėms ir privačioms organizacijoms. Dar aktyviau bendradarbiauti su NVO skelbiant konkursus, o ne skiriant dotacijas. Tęsime socialinių įstaigų reformą tiek efektyvindami veikimą, tiek valdymą, tiek finansavimą, visose grandyse diegsime aiškius ir pamatuojamus socialinių paslaugų efektyvumo kriterijus.

2. NVO iniciatyvų palaikymas

Plačiau finansuosime NVO iniciatyvas socialinėje srityje. Atversime visus kelius naujiems socialiniams eksperimentams ir pilotiniams projektams, tokiems kaip neįgaliųjų pavėžėjimo paslauga „Socialinis taksi“, senelių būstas „Orūs namai“, buvusių priklausomų asmenų ar neįgaliųjų užimtumo projektai „Mano guru“ ar „Pirmas blynas“. Toliau plėtosime modernią socialinio darbo vadybą.

3. Socialinio būsto prieinamumas

Plėsime socialinio būsto prieinamumą, skatinsime socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumą, vaikų ir senelių globos paslaugas. Užtikrinsime, kad visas socialinis būstas būtų tinkamai įrengtas, o neatitinkančio oraus gyvenimo sąlygų, be patogumų ar su daliniais patogumais būsto bus atsisakyta.