54. Vida Navickienė

Gimiau Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje, 1958 m. rugsėjo 30 d. Ten baigiau vidurinę ir vaikų dailės mokyklas.

Atvykusi į Vilnių, virš dvidešimties metų dirbau dailininke ir režisieriaus asistente animacinių filmų studijoje. Baigiau Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetą, įgijau vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnį ir buhalterio kvalifikaciją.

Dešimt metų dirbau buhaltere pavojingų atliekų utilizavimo įmonėje „Žalvaris“. Šiuo metu dirbu orlaivius kuru pildančios UAB „RSS motors“ vyr. administratore. Žinias gilinau COUNT LINE biuro administravimo kursuose.

Be gimtosios kalbos, laisvai bendrauju rusų kalba ir vidutiniškai – anglų (baigiau vidurinę mokyklą su sustiprinta anglų kalba).

Kardinaliai pakeitus savo profesinę veiklą – iš meno pasaulio perėjus į skaičių ir tikslumo pasaulį – aš supratau, kad per savo gyvenimą žmogus gali įvaldyti žinias ne būtinai tik vienoje srityje, bet atrasti savo vietą ir visiškai kitokioje plotmėje. Kitokio darbo ypatumų įsisavinimas man buvo tikras iššūkis, kurį aš, savo pačios nuostabai, sėkmingai įveikiau. Tam reikėjo tik noro mokytis ir drąsos keistis.Dabar aš, remdamasi savo patirtimi, noriu paskatinti brandaus amžiaus žmones ieškoti savirealizacijos visuomeniniame gyvenime, kartu atrasti naujus tikslus ir veiklas.

Esu laimingai ištekėjusi, kartu su vyru užauginome sūnų, kuris yra jau suaugęs, vedęs ir gyvena savarankiškai.