52. Nijolė Gudžiūnienė

Gimiau 1961 11 24 Prienų raj. Baigiau Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto gamtos – geografijos fakultetą, įgijau geografijos – fizinio lavinimo mokytojos specialybę. Esu mokytoja – metodininkė, dirbu Vilniaus „Minties“ gimnazijoje.

Domiuosi ir išmanau finansų valdymą, taip pat esu UABGPB „Aviva Lietuva“ finansų konsultantė.

Nuo 2005 m. savanoriauju miesto, respublikos, tarptautiniuose sportiniuose – kultūriniuose renginiuose. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje esu apdovanota Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Aktyviai dalyvauju Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos veikloje. Esu Vilniaus kūno kultūros mokytojų draugijos tarybos narė. 2017 m. nominuota „Visuomeniškiausia mokytoja“. Didelis laimėjimas ir darbo rezultatas – 2018 m. „Metų mokytoja“ Vilniaus mieste.

Esu ekologinių, sportinių-kultūrinių projektų šalininkė ir organizatorė. Judėjimo džiaugsmas – kiekvienam vilniečiui!

Gebu dirbti komandinį darbą. Komunikabili, empatiška, ieškanti kompromisų. Be gimtosios kalbu lenkiškai, rusiškai, prancūziškai. Su vyru Antanu užauginome tris vaikus – Vytenį, Kęstutį, Giedrę.