11. Redas Laukys

Gimiau 1972 m. sausio 23 d. Klaipėdoje.

Baigiau Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijau medicinos gydytojo kvalifikaciją, taip pat sveikatos apsaugos administratoriaus kvalifikaciją. Taip pat baigiau Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijau teisės magistro laipsnį. Savo žinias nuolat gilinu įvairiuose specializuotuose kursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Gerai išmanau Lietuvos sveikatos sistemos veikimo principus. Savo profesinės karjeros pradžioje dirbdamas Sveikatos ministerijos įstaigose dalyvavau kuriant Lietuvos sveikatos sistemos teisinius pamatus. Vėliau vadovavau reabilitacijos centrui VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, po ko dirbau privačioje energetikos sektoriaus įmonėje. Tada daugiau nei 10 metų dirbau Vilniaus universiteto administracijoje, kur įgijau vertingos patirties vadovavimo, viešųjų pirkimų bei didelių ES infrastruktūrinių projektų vykdymo srityse. Turiu daugiau nei dvidešimt metų vadovaujamo darbo patirties.

Tikiu žmonėmis, jų gebėjimu patiems spręsti savo gyvenimo klausimus ir atsakyti už savo veiksmus. Noriu prisidėti kuriant geresnę ateitį Lietuvoje, kurioje būtų gera gyventi visiems, o ne tik išrinktiesiems, todėl aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje, buvau vienas iš Lietuvos Jaunųjų gydytojų sąjungos įkūrėjų, esu Vilniaus universiteto neakademinio personalo profesinės sąjungos įkūrėjas ir pirmininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos narys, aktyviai bendrauju socialiniuose tinkluose.

Be gimtosios kalbos laisvai bendrauju angliškai, vokiškai ir rusiškai. Esu vedęs, turiu dvi dukras.