Atviras Vilnius

Ką padarėme?

Daugiakultūris Vilnius

Vilnius vėl skleidžiasi kaip atviras visiems miestas. Tai, kas Vilnių garsino apie jį sklindančiose legendose, per pastaruosius ketverius metus atgimė iš naujo.

Siekdami suartinti skirtingų kultūrų ženklus Vilniuje pradėjome kabinti dvikalbes gatvių lenteles. Varšuvos, Rusų, Žydų, Latvių, Olandų, Karaimų, Totorių, Islandijos, Vokiečių, L. Kačinskio gatvės ir Vašingtono skveras buvo papuošti dekoratyviniais užrašais originalo kalba.

Vilniečiai ir miesto svečiai savivaldybėje aptarnaujami keturiomis – lietuvių, lenkų, rusų ir anglų – kalbomis. Šiomis kalbomis taip pat pateikiama informacija ir savivaldybės interneto svetainėje.

Atviras ir tolerantiškas miestas

Tai, ką ankstesnės miesto valdžios buvo pavertusios kovos teisme objektu, mes priėmėme ir palaikėme – LGBT eitynes. Viešai palaikėme LGBT bendruomenę įrengdami pirmąją Lietuvoje „Vaivorykštės perėją“ bei apšviesdami Rotušės kolonas vaivorykštės spalvomis Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga.

Išreiškėme aiškią poziciją dėl neapykantos nusikaltimų ragindami Lietuvos policiją kuo skubiau imtis tyrimų ir užtikrinti šių nusikaltimų prevenciją Vilniuje. Ir toliau sieksime, kad Vilniuje gyventi būtų saugu kiekvienam, o atsakingos institucijos neapykantos nusikaltimų nepraleistų pro pirštus.

 

Ką padarysime?

1. Kalbėsime Vilniaus kalba

Tęsime Vilniaus puošimą atvirumo ženklais: dvikalbėmis gatvių lentelėmis, apšvietimo ar mažosios architektūros sprendimais.

Užtikrinsime, kad teisinė pagalba tautinių bendrijų kalba būtų teikiama ne tik savivaldybėje, bet ir seniūnijose, arčiau gyventojų. Tiek savivaldybėje, tiek visose savivaldybei pavaldžiose įstaigose bus realizuojama teisė kreiptis raštu ir tautinės mažumos kalba. Savivaldybės ir pavaldžių įmonių informacinėse sistemose darbuotojai bus identifikuojami pagal originalias asmenvardžių formas.

2. Kursime bendradarbiaujantį Vilnių

Sieksime, kad Vilniuje dominuotų tarpusavio supratimo dvasia. Tai įgyvendinsime ne gausindami pajėgas tų, kurie kontroliuoja ar baudžia, bet atvirkščiai – skatindami bendruomeniškumą, mažindami nepagrįstą kontrolę ir piktnaudžiavimą valdžia.

Palaikysime lyčių, tautybių, pažiūrų, seksualinės orientacijos lygybę ir įvairovę. Užtikrinsime, kad neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba bus smerkiama ir tam įveikti dirbs ne tik savivaldybės, bet ir nacionalinės institucijos. Bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis, didinsime Vilniuje patruliuojančių policijos pareigūnų gebėjimus tinkamai atpažinti neapykanta motyvuotus incidentus ir teikti reikiamą pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Užtikrinsime tautinių bendrijų atstovų dalyvavimą sprendžiant jų bendruomenėms aktualius švietimo ir viešojo gyvenimo klausimus.

3. Draugiškas miestas visiems

Švęsime Vilnių LGBT eitynėse. Visokeriopai palaikysime projektus, kuriais siekiama santarvės, dialogo ir bendravimo tarp skirtingų sostinės gyventojų ar visuomenės grupių. Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojams dar intensyviau rengsime mokymus diskriminacijos atpažinimo ir žmogaus teisių temomis. Užtikrinsime, kad Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose švietimo ir ugdymo įstaigose būtų vykdomos efektyvios patyčių prevencijos programos.

Vilniaus infrastruktūra bei viešasis transportas bus maksimaliai pritaikyti tiek judėjimo apribojimų turintiems asmenims, tiek su mažais vaikais vežimėliuose keliaujančioms mamoms ir tėčiams.

4. Atidžiai vertinsime priimamus sprendimus

Priimdami sprendimus vertinsime, kaip visi be išimties savivaldos lygmeniu priimami sprendimai veikia skirtingas visuomenės grupes, pavyzdžiui, moteris, neįgaliuosius, lietuviškai nekalbančius asmenis, ir, identifikavę problemines vietas, jas ištaisysime. Užtikrinsime, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įmonės efektyviai vykdytų nacionaliniuose įstatymuose priskirtą pareigą rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti. Sieksime mažinti atlyginimų atotrūkį tarp vyrų ir moterų savivaldybės įmonėse bei didinsime galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.